Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GLAP VΙ: Σε αναζήτηση Παγκόσμιας Κλιματικής Δικαιοσύνης, 16-21.07.2016

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΙΑΣ ΓΗΣ - GLAP IV

Κέντρο Συνταγματικής Έρευνας του Ο.Η.Ε. (www.cuncr.org)

 

Σεμινάριο βουνού

Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγή: σε αναζήτηση Παγκόσμιας Κλιματικής Δικαιοσύνης

16 – 21 Ιουλίου 2017, Βίτσα, Ήπειρος, Ελλάδα

 

Σε συνέχεια της πολύτιμης εμπειρίας και των συμπερασμάτων των τριών προηγουμένων συναντήσεων:

- GLAP I, Κοσμοπολιτική συνείδηση και δράση πολιτών σε έναν πλανητικό κόσμο -Ιδρυτική συνάντηση, 2-7.8.2014

- GLAP II, Παγκόσμια εκπαίδευση πολίτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 25-30.7.2015 και

- GLAP III, Φεντεραλιστικές απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, 30.7-4.8.2016,

πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διεθνής συνάντηση - κοσμοπολιτικό περιπατητικό σεμινάριο, στην επέκεινα χώρα στη Βίτσα, 16 - 21 Ιουλίου 2017, με θέμα: Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγή: σε αναζήτηση Παγκόσμιας Κλιματικής Δικαιοσύνης.

 

Η συνάντηση είχε στόχο: να συμβάλλει στην ανάδειξη της μέχρι σήμερα αμφίβολης υπόστασης των δικαιωμάτων στο φυσικό περιβάλλον από πλευράς διεθνούς δικαίου, ως δικαίωμα του παγκοσμίου πολίτη, ιδιαιτέρως δε υπό το φως της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση της. Η συνάντηση ήταν μια ευγενική χορηγία του Κέντρου Συνταγματικής Έρευνας του ΟΗΕ (CUNCR). 

 

Η θεματική αυτής της χρονιάς εμπνεύσθηκε από τις πρόσφατες αποφάσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τόσο για μια σφαιρική βιώσιμη ανάπτυξη παντού στον κόσμο, όσο και την ιστορική απόφαση του Παρισιού για την αποφασιστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια ομάδα 20 επιστημόνων, Καθηγητών Πανεπιστημίου, σπουδαστών και εργαζομένων στο πεδίο, διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών, ειδικοτήτων και ηλικιών, από την κοινωνία πολιτών, συναντήθηκαν για μια εβδομάδα σε αυτό το μοναδικό σταυροδρόμι σκέψης, φύσης, άσκησης, πνεύματος και έμπνευσης.

 

Στα τελικά συμπεράσματα που υιοθετήσαμε με συμμετοχικό τρόπο, διαπιστώσαμε ότι

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και πλησιάζουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Επομένως πρέπει επειγόντως να δράσουμε για να αντιμετωπιστούν τα δυσμενή αποτελέσματα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε  επικίνδυνες καταστάσεις, όπως έχει αποδειχτεί από πολλά ισχυρά παραδείγματα και πιθανώς να οδηγήσει σε βαθειά ανασφάλεια και πολέμους εάν οι Διεθνείς Οργανισμοί δεν είναι σε θέση και κατάλληλα εφοδιασμένοι για να αποτρέψουν αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα. Το βάρος της κλιματικής αλλαγής δεν κατανέμετα ισομερώς, ειδικώς στην Αφρική και σε μέρη της Ασίας. Το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις στα θύματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά το πλαίσιο πρέπει να ενδυναμωθεί. Το περιβάλλον πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα, όχι μόνον τοπικώς, αλλά και παγκοσμίως.

 

Η αποτελεσματική και στοχευμένη κλιματική χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει τις χώρες που έχουν επιβαρυνθεί πιο πολύ από την κλιματική αλλαγή να πρωτοπορήσουν στην προσαρμογή και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να υποστηριχθούν αυτές οι προσπάθειες, πρέπει οι παγκόσμιοι οικονομικοί πόροι να εκτραπούν από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί κλειδί στον αγώνα για την κλιματική αλλαγή. Η τεχνολογία είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

 

Στο επίπεδο των κρατών, έχοντας υιοθετήσει την πρώτη αυστηρή νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή το 2008, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσφέρει στον κόσμο μια σημαντική ευκαιρία ώστε να μάθει από τις επιτυχίες και αποτυχίε του. Συνολικώς, μια θεσμική διευθέτηση ομοσπονδιακού τύπου που αναθέτει σημαντική ευθύνη στην τοπική δράση, μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ένα ζήτημα που συγκέντρωσε τη συγκατάθεση όλων μας σχετικώς με την επίτευξη της κλιματικής δικαιοσύνης, ήταν η επεξεργασία ενός ρητώς αναγνωρισμένου δικαιώματος στο περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο. Ένα τέτοιο δικαίωμα θα μπορούσε να πραγματωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω της ενδυνάμωσης του ΟΗΕ και της αναγνώρισης ατομικών και όχι μόνον κρατικών δικαιωμάτων στο περιβάλλον.

 

Δείτε ΕΔΩ συνημμένο το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης της Βίτσας "Μονοπάτια Μιας Γης IV".

Share this