Παναγιώτα Μπαλοπούλου


Συνιδρυτής – εταίρος της επέκεινα χώρα. Πολιτικός επιστήμων, φιλόλογος. Συνιδρυτής – εταίρος της επέκεινα χώρα.
Σύμβουλος διοίκησης, επικοινωνίας και δραστηριοτήτων. Προσφέρει λογιστική υποστήριξη στις δραστηριότητες. Ιδιαίτερα, είναι υπεύθυνη πολιτισμού, δημιούργησε και ασχολείται με την Τέχνη και Λογοτεχνία στη επέκεινα χώρα καθώς και με τις δράσεις ευ ζην και την εκπαίδευση. Επικοινωνεί στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ολλανδικά και γερμανικά. Πιστεύει στον εθελοντισμό, την ελευθερία και την ατομική ευθύνη, τη δια βίου μάθηση και την περισσότερη (και ψηφιακή) Ευρώπη.