Μαρία Βασδέκη


Είναι ο τοπικός συνεργάτης της επέκεινα χώρα. Σπούδασε Γεωγραφία. Είναι υπεύθυνη της εγκατάστασης, προμηθειών και τροφοδοσίας. Συμμετέχει στην υποδοχή και εξασφαλίζει τις επισκέψεις στην επέκεινα χώρα. Έχει την ευθύνη ξεναγήσεων, περιπάτων και πεζοποριών. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια, ιδιαίτερα στο πεδίο του ευ ζειν, της παράδοσης και της τέχνης. Επικοινωνεί στα αγγλικά. Πιστεύει στην αειφορική ανάπτυξη της περιοχής, στη συμμετοχή και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες.