Δεν μπορούμε να φύγουμε αλλά θα ξανάρθουμε. Αυτό είναι υπόσχεση.Το πιο όμορφο ξεκίνημα για την Νέα Χρόνιά.