Στην Επέκεινα Χώρα η φιλοξενία είναι, το όραμα ζωντανό, η ομορφιά παρούσα. Η Επέκεινα Χώρα σε εμπνέει.