Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GLAP IΙΙ: Κοσμοπολίτικη συνείδηση και πολιτική δράση, 02-07.08.2014

Κοσμοπολιτική συνείδηση και δράση πολιτών σε έναν πλανητικό κόσμο

2-7 Αυγούστου 2014, Βίτσα-Ζαγόρι

Το καλοκαιρινό εξαήμερο περιπατητικό σεμινάριο έλαβε χώρα στο ειδυλλιακό περιβάλλον της Ηπείρου, στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, στην επέκεινα χώρα στη Βίτσα. Ο κύριος σκοπός είναι να διερευνήσουμε τρόπους οικοδόμησης μιας παγκόσμιας ταυτότητας πολίτη, κατά τη συνείδηση και κατά τη δράση και να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά αδιέξοδα, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας. Μια ομάδα 25 δυναμικών ανθρώπων, επιστημόνων, επαγγελματιών, διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών, ειδικοτήτων και ηλικιών, από την κοινωνία πολιτών και τις δεξαμενές σκέψης, τα ΜΜΕ, τους διεθνείς οργανισμούς και τα Πανεπιοτήμια, Καθηγητές και φοιτητές, συναντήθηκαν για μια περίπου εβδομάδα σ’ ένα μοναδικό σταυροδρόμι σκέψης, φύσης και έμπνευσης. Δεσμεύθηκαν σε έναν συλλογικό προβληματισμό, συζήτηση και επίλυση προβλημάτων.

Στα τελικά συμπεράσματα που υιοθετήσαμε με συμμετοχικό και συναινετικό τρόπο, διαπιστώσαμε ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται να μεγιστοποιήσει τις θετικές και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές όψεις της παγκοσμιοποίησης υπό τις ποικίλες εκδηλώσεις τους. Προς τον σκοπό της εξασφάλισης ενός κόσμου ειρήνης και ευημερίας που θα επιτρέπει σε όλους να ζουν ευτυχισμένοι και να απολαμβάνουν τη ζωή τους με ελευθερία και αξιοπρέπεια. Επομένως, νέοι διεθνείς θεσμοί χρειάζονται καθώς και προσαρμογή των παλαιών. Περισσότερο απ’ όλα όμως απαιτείται μια νέα νοητική προσέγγιση που θα προκρίνει το κοινό καλό επί του στενού προσωπικού, τομεακού, εθνικού ή τοπικού συμφέροντος, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να γίνει με μια νέα αφήγηση γύρω από τον κοσμοπολιτισμό. Θεωρούμε ότι πολίτες απ’ όλο τον κόσμο ενστερνίζονται αυτές τις ιδέες και γι΄ αυτό έχουμε την πρόθεση να αναπτύξουμε τους δεσμούς μεταξύ μας, να διευρύνουμε το δίκτυο αυτό, να αναπτύξουμε σθεναρά τη σκέψη και τη δράση μας, διαμέσου της πρωτοβουλίας της επέκεινα χώρα και του FOGGS,«Μονοπάτια Μιας Γης».

Πατήστε εδώ για δείτε το Τελικό Ψήφισμα σε μορφή PDF!

Share this