Ανδρέας Ανδρεόπουλος


Υπεύθυνος επιμέλειας εγκαταστάσεων επέκεινα χώρα. Εμψυχωτής επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ιδρυτής Μήτις Παγκόσμιου Δικτύου Ανθρωπιστικής Συνείδησης - Διαπιστευμένου Παρατηρητή στον ΟΗΕ / UNFCCC για Κλιματική Κρίση & Αειφόρα Ανάπτυξη) & Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Λίμνης Πλαστήρα. UNESCO Task Force. Σύμβουλος Καινοτομίας. Μ.Εd. Trenton State College, New Jersey, US. Εκδότης γεωπολιτiκού δελτίου Planetary Drone. Αγγλικά, Γαλλικά. Συνδυάζει εργασία, κοινωνική δραστηριότητα & προσωπική ζωή κάτω από την ομπρέλα της αειφορίας του Ανθρώπινου Πολιτισμού & της φυσικής ισορροπίας του χωρίς προηγούμενο, ιδιόμορφου & ανεπανάληπτου πλανήτη.