Τα κλειδιά της επέκεινα χώρα.
Κάθε φιλοξενούμενος παραλαμβάνει ένα μπρελόκ που έχει το κλειδί της κεντρικής εισόδου στην επέκεινα χώρα, το κλειδί του δωματίου και το κλειδί της εισόδου του χώρου «Δύο Στέρνες» από το χαγιάτι των δωματιών, δίπλα από την κάθοδο στη μπίμτσα (κελάρι). Αντίγραφο των κλειδιών διαθέτει μόνον η διοίκηση της επέκεινα χώρα. Ο χώρος «Δύο Στέρνες» κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένει κλειδωμένος, εκτός εάν χρησιμοποιείται. Για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια αντικειμένου ο φιλοξενούμενος έχει την πλήρη ευθύνη και σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο της επέκεινα χώρα. Ο φιλοξενούμενος παραδίδει το μπρελόκ κλειδιών πριν την αναχώρηση στον αρμόδιο ή όπως άλλως έχει συμφωνηθεί κατά την παραλαβή.

Χώρος «Δύο Στέρνες».
Απαγορεύεται αυστηρώς το άνοιγμα των δύο στερνών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Η κεντρική θέρμανση ρυθμίζεται από τους διαμένοντες με πνεύμα οικονομίας.
Η χρήση του ενεργειακού τζακιού είναι ευπρόδεκτη, όμως μόνον εφόσον ο φιλοξενούμενος γνωρίζει σωστά τη χρήση του, από το άναμμα μέχρι την αποκομιδή της στάχτης.
Ο φωτισμός της οροφής του πολυχώρου παραμένει ανοικτός κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σταθερό τηλέφωνο δεν υπάρχει. Υπάρχει καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο και Wi Fi. Το όνομα δικτύου και ο κωδικός πρόσβασης είναι διαθέσιμα εντός του πολυχώρου «Δύο Στέρνες».
Υπάρχει κουζίνα και δύο κοινόχρηστες τουαλέττες.

Ξενώνες επέκεινα χώρα
Η φιλοξενία γίνεται σε παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι, στην επέκεινα χώρα.
Η φιλοξενία περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο υπνοδωμάτιο με μπάνιο, τον πολυχώρο «Δύο Στέρνες» και τη Σάλλα.
Η φιλοξενία προβλέπεται για δύο άτομα κι ένα παιδί μέχρι 10 ετών. Στην περίπτωση περισσοτέρων παιδιών ή άνω των 10 ετών απαιτείται ειδική συνεννόηση. Η φιλοξενία είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
Στην περίπτωση που και τα δύο μέλη μιας οικογένειας είναι στοιχεία της ίδιας φύσης της επέκεινα χώρα, φυσικά οι μέρες φιλοξενίας διπλασιάζονται ή αντιστοίχως πολλαπλασιάζονται. Στη φιλοξενία δεν μπορεί να περιληφθεί η περίοδος δραστηριοτήτων της επέκεινα χώρα.
Προκειμένου να συμφωνηθεί μια περίοδος φιλοξενίας χρειάζεται να έχει προηγηθεί ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν τη φιλοξενία.
Κλινοσκεπάσματα και πετσέτες διατίθενται.
Δεν περιλαμβάνεται πλήρες πρωϊνό, ωστόσο διατίθεται καφές (γαλλικός, ελληνικός, νεσπρέσο), ή τσάι, με μερίδες γάλα και ζάχαρη και είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμός προς παρασκευή πρωϊνού από τους διαμένοντες στους ξενώνες. Πλήρες πρωϊνό μπορεί να προσφερθεί κατόπιν συνεννόησης.
Οι ξενώνες διαθέτουν καλωδιακή σύνδεση με το διαδίκτυο.
Η υποδομή, οι χώροι, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες της επέκεινα χώρα, διαπνέονται από ένα πνεύμα οικονομίας, λελογισμένης χρήσης των φυσικών πόρων, αυτοεξυπηρέτησης, μεγιστοποίησης της κίνησης με τα πόδια, αυτοσεβασμού και σεβασμού των άλλων. Αφήνουμε τον χώρο όπως τον βρήκαμε και όπως θα θέλαμε να τον βρούμε εάν είμαστε οι επόμενοι.
Οι φιλοξενούμενοι, στοιχεία της φύσης ή ανεξάρτητοι δωρητές – διαμένοντες της επέκεινα χώρα ενημερώνονται, γνωρίζουν και ακολουθούν τον Κανονισμό λειτουργίας της επέκεινα χώρα.