Νίκος Γιαννής


Ιδρυτής της επέκεινα χώρα. Δρ Ευρωπαϊκών σπουδών. Έχει διαθέσει οικογενειακή περιουσία στη Βίτσα Ζαγορίου και άλλους πόρους προς επίτευξη των σκοπών της. Είναι ο διαχειριστής και συντονιστής του σχεδίου και των δράσεων. Δημιούργησε και ασχολείται με τις διεθνείς συναντήσεις, τη διάβαση Βίκου και τις πεζοπορίες στην Τύμφη, τη διοίκηση, προβολή και την οικονομική πολιτική και λειτουργία. Επικοινωνεί στα γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά. Πιστεύει, μελετά και εργάζεται για την ελευθερία, την εθελοντική συμμετοχή και την κοινωνία πολιτών, την ευρωπαϊκή ενότητα και την παγκόσμια συνεννόηση και γενικώς τρέχει.