Κατερίνα Ανδρωνά


Είναι η διοικητική υπεύθυνος της επέκεινα χώρα στην Αθήνα. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Ανθρωπολογία και στο ΕΑΠ μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Τηρεί το αρχείο, εξασφαλίζει την επικοινωνία με τα μέλη της κοινότητας επέκεινα χώρα, τους εταίρους, τους συνεργάτες και τον λογιστή. Είναι σύμβουλος ανάπτυξης, ιδιαίτερα, συμμετέχει στην εκπόνηση και υποβολή προγραμμάτων. Επικοινωνεί στα αγγλικά. Πιστεύει στον εθελοντισμό και τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών, τηρώντας τις αρχές της οργάνωσης και της συνέπειας σε κάθε δράση που αναλαμβάνει.